Co robimy

Strona główna / Co robimy

Oferujemy wykonanie opracowań z zakresu instalacji mechanicznych:

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej
 • projekty odprowadzenia ścieków bytowych z obiektów poprzez układy podposadzkowe,
 • projekty instalacji i sieci kanalizacyjnych zewnętrznych wraz z uzbrojeniem w studnie, oczyszczalnie ścieków,
 • projekty przepompowni ścieków, projekty układu separacji tłuszczów na instalacjach,
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej.
instalacje wodne przeciwpożarowe
 • bilanse wody dla celów pożarowych obiektów,
 • projekty sieci wodociągowych dla potrzeb zewnętrznego gaszenia obiektów uzbrojone w hydranty pożarowe oraz stanowiska do podłączenia wozów bojowych straży pożarnej,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych hydrantowych,
 • projekty wewnętrznych instalacji przeciwpożarowych tryskaczowych wraz z pompowniami i zbiornikami tryskaczowymi,
 • wykonywane w standardach polskiej normy oraz VdS CEA.
instalacje grzewcze
 • bilanse zapotrzebowania na ciepło dla pomieszczeń i budynków. wybór optymalnego systemu ogrzewania dla obiektu,
 • określenie rocznego zużycia energii,
 • określenie kosztów eksploatacyjnych dla wybranego źródła energii, paliwa,
 • projekty instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami konwektorowymi oraz kanałami grzewczymi,
 • projekty wodnych niskoparametrowych instalacji ogrzewania podłogowego i ściennego zarówno dla domów mieszkalnych jak i hal przemysłowych,
 • projekty instalacji ciepła technologicznego dla potrzeb zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
 • projekty wodnych instalacji promiennikowych dla obiektów przemysłowych,
 • projekty instalacji ogrzewania powietrznego z wykorzystaniem aparatów grzewczych, nagrzewnic powietrza i central wentylacyjnych.
instalacje chłodzenia i klimatyzacji
 • bilanse zapotrzebowania chłodu dla budynków. wybór optymalnego systemu chłodzenia, dobór urządzeń dla potrzeb systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych,
 • projekty instalacji chłodzenia opartych na wodzie lodowej , freonie i amoniaku,
 • instalacje klimakonwektorowe pracujące na wodzie lodowej o niskich parametrach (chłodzenie na mokro),
 • instalacje belek chłodzących pracujące na wodzie lodowej o podniesionych parametrach zapobiegających skraplaniu (chłodzenie na sucho),
 • instalacje chłodzenia płaszczyznowego odbierające jawne zyski ciepła za pomieszczenia,
 • dobór środków przeciw zamarzaniu czynnika,
 • projekty instalacji freonowych jednostkowych typu plit, poprzez instalacje dla kilku pomieszczeń typu multisplit, do większych,
 • instalacji freonowych w systemach VRV obejmujących zasięgiem całe budynki,
 • instalacje chłodzenia z wykorzystaniem wodnych pomp ciepła ze szczególnym zastosowaniem w centrach handlowych.
zintegrowane systemy grzewczo – chłodzące dla budynków
 • projekty integrowanych systemów grzewczo-chodzących gdzie dla obu potrzeb wykorzystywane są te same instalacje i urządzenia pracujące sezonowo na innych parametrach, co zdecydowanie obniża koszty inwestycji,
 • projekty zintegrowanych systemów grzewczo-chłodzących z możliwością jednoczesnego produkowania ciepła i chłodu co przynosi bardzo duże oszczędności eksploatacyjne pracy systemów,
 • projekty układów wytwarzania chłodu z układami tzw odzysku ciepła dla zagospodarowania zapotrzebowania na energię np. do podgrzewu ciepłej wody użytkowej.
instalacje wentylacji mechanicznej
 • projekty układów wentylacji mechanicznej z centralami wentylacyjnymi i rooftopami z wykorzystaniem odzysków ciepła poprzez wymienniki obrotowe, krzyżowe lub rurkowe,
 • projekty maszynowni wentylacyjnych oraz instalacji wentylacyjnych dostosowanych do funkcji budynku i przeznaczenia wentylacji – wentylacja dla potrzeb bytowych i sanitarnych, wentylacja komfortu, odciągi miejscowe przy emitorach zanieczyszczeń.
instalacje sprężonego powietrza
 • projekty instalacji sprężonego powietrza z układami sprężania, osuszania i filtracji powietrza,
 • bilanse ilości powietrza dla potrzeb technologicznych.
instalacje gazowe
 • projekty sieci i instalacji wewnętrznych gazowych dla potrzeb zasilania odbiorników gazu takich jak kotłownie, kuchnie, urządzenia technologiczne,
 • punkty redukcji gazu, układy opomiarowania gazu.
Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu z nami

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Możesz zmodyfikować ustawienia przechowywania i dostępu do cookies. Więcej
Skontaktuj się z nami!